E-cigaretter hjälper dig att sluta röka

Sluta rökaAlla vet att cigaretter är dåliga för dig. Ändå röker 1.22 miljarder människor världen runt. I Sverige röker en femtedel av den vuxna befolkningen dagligen och varje år konsumeras 9 miljarder cigaretter. Förutom detta finns det även ca 600,000 ”feströkare”. En vana som förkortar ens livslängd och som orsakar cancer, hjärt- och lungsjukdomar. Nästan 70 % av alla rökare vill sluta men även pga de dödliga konsekvenserna som rökningen medför så misslyckas majoriteten.

 

Rökning – svår vana att bryta

Att sluta röka helt fungerar för mindre än 10 % av rökare. Även med hjälp av nikotinplåster och nikotinfria mediciner så börjar 75 % röka igen inom ett år. Jed Ros, styresman för ”Duke Center for Smoke Cessation” säger att vi behöver bättre behandlingar eftersom de vi har nu helt enkelt inte fungerar speciellt bra.

 

Nu har en ny metod kommit fram, E-cigaretten. Även om e-cigaretten funnits i 10 år är det först nu som den börjar få fokus i medicinska studier.

 

Varför cigaretter är beroendeframkallande

Rökning slappnar av och stimulerar kroppen. Bara sekunder efter att du andas in cigarettröken så når nikotinet din hjärna och aktiverar celler som släpper ut dopamin och andra neurotransmittorer över kroppens njutningscentrum. Efter ett par bloss så ökar din hjärtfrekvens och du blir mer alert. Effekten varar inte länge och får därmed rökaren att vilja tända ytterligare en cigarett. Över en längre tid ökar behovet av att röka för att minska abstinensbesvär som lättretlighet. Utöver det så länkas rökning tillsammans med vardagliga aktiviteter som att dricka kaffe och sociala tillfällen.

 

Behandlingar mot rökning fungerar på så sätt att rökaren gradvis minskar sitt beroende – oftast via små nikotindoser som nikotinplåster eller tuggummi. Dessa metoder har haft begränsad framgång och nu undersöker man vad det kan bero på.

 

Nya behandlingar

En av anledningarna till den begränsade framgången med nikotinbehandlingar kan bero på att de endast tilltalar nikotinberoendet och inte hela aspekten av att hålla i en cigarett och röka den. På senare tid har den elektroniska cigaretten (e-cigaretten) blivit väldigt populär som ett alternativ till att sluta röka. E-cigaretten ser ut som en vanlig cigarett och istället för rök så andas användare in en nikotininnehållande ånga. Ångan skapas genom en nikotinvätska som hettas upp av ett batteri i e-cigaretten. Carcinogenmängden (cancerframkallande ämne) i e-cigaretter är endast en tusendel av de som finns i en vanlig tobakscigarett.

 

De flesta användarna av e-cigaretten som funnits 10 år på marknaden säger att den har hjälpt dem att sluta röka, och samma sak påstås av e-cigarettföretagen. Samtidigt finns knappt väldigt lite vetenskaplig fakta som backar upp påståendet. Det har helt enkelt inte gjorts tillräckligt många studier där man jämför e-cigaretten mot andra existerande nikotinbehandlingar, men det är på väg att ändras.

 

Första omfattande studierna om e-cigaretter

Under året kommer vi få ta del av resultat från två e-cigarettstudier. Den första innefattar 300 rökare i Italien. Det är en återuppföljning på en liknande studie där 22 av 40 extremrökare antingen slutade röka helt eller halverade sitt rökande. Nio gav upp cigaretter helt och hållet även om sex av dem fortsatte att använda e-cigaretter. Hittills har resultaten i den större studien varit positiva och huvudforskaren Riccardo Polosa säger att de är i linje med den tidigare studien.

 

En intressant upptäckt har också varit att en kontrollerad grupp som använde e-cigaretter utan nikotin visade en betydande minskning av tobakscigaretter – även om den inte var lika stor som de med nikotin i sina e-cigaretter. Polosa menar att den här upptäckten visar att cigarettberoende inte endast är en fråga om nikotin utan att det är andra faktorer inblandade, som t ex behovet av att avlösa stress.

 

Den andra studien innefattar 657 rökare i Nya Zeeland som testar e-cigaretten emot nikotinplåster. Detta är den första stora slumpartade och kontrollerade studien som jämför de båda produkterna. Den kommer också att ge oss den första informationen om e-cigarettens eventuella bieffekter. Resultaten förväntas bli publicerade under september 2013.

 

 Läs flera recensioner om e-cigaretter här

Tags:

One Comment

  • Sara Björk says:
    5 stars

    Hejsan, tack för en bra artikel.
    Jag ville bara säga att jag nu varit rökfri i 3 månader tack vare eciggen.
    Den fungerar verkligen!

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*