Är E-cigaretter farliga för hälsan?

Den elektroniska cigaretten (e-cigaretten) har marknadsförts som ett säkrare alternativ mot den vanliga cigaretten.

En studie gjord av forskare i Grekland som fastslog att puffande av e-cigaretter hade effekt på luftvägarna i halsen vid användande. De lät en grupp hälsosamma rökare puffa med e-cigaretten under 5 minuter och såg genast förändringar i deras luftvägar.

 

E-cigaretten är batteridriven apparat som tillåter användaren att andas in en förångad nikotinvätska. Den producerar alltså ingen farlig tobaksrök som vanliga cigaretter gör. E-cigaretten uppfanns som ett sätt för rökare att kunna fortsätta röka utan att skada sina egna eller andras kroppar.

woman-smoking-e-cigarette

Eftersom e-cigaretten inte innehåller någon tjära, kolmonoxid eller några av de andra 6000 farliga kemikalierna som finns i en vanlig cigarett så ses den som en hälsosam produkt gentemot tobakscigaretter.

 

Vissa forskare är skeptiska

Men det finns ett par forskare som säger att man ska vara försiktig då det inte finns någon långvarig forskning på produkten.

I Grekland gjordes en studie där 30 hälsosamma rökare testade att röka e-cigaretter för att se hur det påverkade deras luftvägar.

Efteråt gjordes ett antal andningstest och de fann då att vissa rökare visade tecken på sammandragningar i deras luftvägar efter bara fem minuter. Det är dock oklart hur dessa kortvariga effekter påverkar ett långvarigt användande. Deras slutsats var att därför att det behövdes göras flera studier men att man skulle vara aktsam mot e-cigaretter.

 

E-cigarettindustrin är inte oroliga

En talesman för e-cigarettindustrin håller inte med. Han pekar på att e-cigaretten är en produkt som fullständigt eliminerar andra- och tredjehandsrökning

Tredjehandsrökning innebär de skadliga partiklar som fastnar på rökares kläder, möbler och andra ytor långt efter att andrahandsrökningen försvunnit.

Han säger att man redan vet att e-cigaretter är mycket säkrare än den vanliga cigaretten eftersom det inte brinner någonting i den, och man får därmed inte i sig några av de 5-6000 skadliga kemikalierna som vanliga cigaretter innehåller.

E-cigaretten innehåller endast fem huvudingredienser: vatten, nikotin, propylen glykol, glycerol och smaksättning, vilket av alla är godkända av FDA (U.S. Food and Drug Administration).

Över 90 % användare slutar röka efter att ha gått över till e-cigaretten. Användare har även visat tecken på bättre kondition, förbättrat luktsinne och allmänt bättre hälsa gentemot när de rökte vanliga cigaretter.

 

Läs var du kan köpa e-cigaretter på nätet

Tags:

There are no comments yet, add one below.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*